Groeiend optimisme onder Nederlandse ondernemers in China

Deze week presenteerde BenCham op de Nederlandse Ambassade in Beijing de belangrijkste uitkomsten van de Sino Benelux Business Survey. BenCham onderzoekt ieder jaar het ondernemingsklimaat in China voor bedrijven uit de Benelux. “Het is goed om te zien dat bedrijven uit de Benelux het erg goed doen en dat zij verwachten nog meer winst te realiseren dankzij het huidige ondernemingsklimaat. Veel bedrijven doen het beter dan te verwachten in de huidige lokale markt,” vertelt Bas Pulles, Plaatsvervangend Hoofd van de Nederlandse Ambassade in Beijing.

Positief ondernemingsklimaat

Bedrijven uit Nederland en de Benelux zijn optimistisch over zakendoen in China. Een meerderheid ervaart het ondernemingsklimaat als gunstig. 89% van de Nederlandse bedrijven realiseerde het afgelopen jaar meer winst, zo blijkt uit het rapport. Het succes van Nederlandse bedrijven is volgens respondenten mogelijk te danken aan een goede concurrentiepositie. Die is gerealiseerd door de hoge kwaliteit van producten en goed management. De verwachtingen voor de bedrijfsresultaten in 2018 zijn over het algemeen erg positief.

Economische slowdown

De Chinese economie transformeert. Na jaren van snelle BNP-groei richt de overheid zich nu op het realiseren van duurzame groei. De focus ligt nu op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve groei, door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de binnenlandse consumptie. Het lijkt er tot dusver op dat het effect van de Chinese economische slowdown weinig effect heeft op bedrijven uit de Benelux. Meer dan de helft van de respondenten verwacht ook niet dat de slowdown nog effect zal hebben.

“De verwachting was dat de economische slowdown een groot effect zou hebben op bedrijven. Maar inmiddels zijn we al op weg naar het ‘new normal’ en de effecten lijken beperkt. We denken dat dit vooral komt doordat veel Benelux bedrijven actief zijn in sectoren die het erg goed doen als gevolg van economische trends. Denk aan verstedelijking, made in China 2025 of de ontwikkelende middenklasse,” vertelde Roland Reiland, Plaatsvervangend Hoofd van de Luxemburgse Ambassade in Beijing.

Toenemende kosten door salarissen en regelgeving

De bedrijven behaalden veelal positieve resultaten en zien ook kansen, bijvoorbeeld voor hogere omzet, betere inzet van technologie en meer efficiency. Maar bedrijven ervaren ook negatieve invloeden. Zo is er een steeds zwaardere financiële druk, onder andere door hogere salariskosten en regelgeving. Sommige bedrijven overwegen dan ook om China te verlaten. Velen ervaren een ongelijk speelveld: lokale concurrentie lijkt vaak een voorkeursbehandeling te krijgen. Daarnaast ervaren bedrijven in toenemende mate concurrentie van andere buitenlandse bedrijven. Ook regelgeving vanuit de overheid wordt als belemmering gezien.

“Het is een interessante paradox: veel bedrijven doen het erg goed in het huidige ondernemingsklimaat, maar tegelijkertijd zien we een groeiend aantal bedrijven dat overweegt om de markt te verlaten,” aldus Karel van Hecke, Plaatsvervangend Hoofd van de Belgische Ambassade in Beijing. “Een mogelijke verklaring is dat de bedrijven die hier jaren geleden kwamen om goedkoop te produceren door de stijgende lonen in de problemen komen. Bedrijven die recenter de markt hebben betreden doen het echter wel heel goed, doordat hun focus anders ligt,” vertelt Raoul Schweicher van Moore Stephens Advisory.

Belt and Road Initiatief

Dit jaar werden voor het eerst de enquête van BenCham en de Sino-Nederlandse enquête samengevoegd. Toen in 2016 de Sino Benelux Business Survey gepresenteerd werd was er weinig informatie over de impact van het Belt and Road Initiatief. Inmiddels zijn er meer details bekend over de verschillende projecten, maar toch gaf slechts 16% van de Nederlandse respondenten kansen geïdentificeerd te hebben die voortkwamen uit BRI. Een overgrote meerderheid stelt dat ze niet over genoeg informatie beschikken over BRI.

“Laten we niet vergeten dat momenteel veel projecten als BRI-project worden bestempeld. Dit maakt het lastig voor ondernemers om te ontdekken wat BRI nu eigenlijk betekent. We zien bijvoorbeeld dat er al een impact is op de logistieke sector, doordat er meer vluchten naar China plaatsvinden vanuit België. BRI heeft hier invloed op, maar er is geen direct verband. Het is belangrijk dat lokale autoriteiten meer helderheid scheppen over wat BRI nu echt is, zodat we meer inzicht krijgen in de kansen,” zei Karel van Hecke. Bas Pulles vulde aan: “Omdat ‘alles’ tegenwoordig een BRI-project is, is het lastig voor bedrijven om daadwerkelijke kansen te identificeren. We zien momenteel dat concrete kansen vooral voortkomen uit specifieke afgebakende projecten, met opdrachten voor specifieke onderdelen binnen het project. Bijvoorbeeld op het gebied van technologie of transport in havens. Als Ambassade is het belangrijk dat we meer informatie over BRI gaan delen en BRI-projecten vertalen naar concrete mogelijkheden.”

Over de Sino Benelux Business Survey

Benieuwd naar alle resultaten? Download hier de one-pager met de belangrijkste resultaten. Het volledige rapport is binnenkort beschikbaar via BenCham.