Emissiehandel in China

Emissiehandel is een van de manieren waarop overheden proberen de uitstoot van schadelijke gassen in te perken. Er bestaan al systemen voor emissiehandel, zoals het EU Emissions Trading System (EU ETS). De Chinese overheid heeft de ambitie om de koolstofintensiteit van de economie met 40-45% terug te dringen in 2020 en tot wel 60-65% in 2030. Eind 2017 maakte men dan ook bekend een Chinees ETS op te starten om deze doelstellingen haalbaar te maken. Maar hoe staat het er momenteel voor met dit systeem?

Het China Carbon Forum publiceert jaarlijks een rapport over de ontwikkelingen rond de uitstoot van broeikasgassen. Vandaag presenteerde men de 2018 editie van hun onderzoek op de Nederlandse Ambassade in Beijing. Het onderzoek van het Forum onder professionals laat de verwachting zien dat het Chinese ETS langzaamaan volwassen zal worden en vanaf 2025 volledig in werking zal treden. Respondenten verwachtten ook dat dit een flinke impact zal hebben op de prijs van emissierechten en dat deze met de helft zullen stijgen. De verwachting is dan ook dat dit invloed zal hebben op besluitvorming rond investeringen in de toekomst. Hoewel momenteel slechts 34% de indruk heeft dat besluitvorming binnen bedrijven wordt beïnvloed door emissiehandel, verwacht 75% dat dit invloed zal hebben in 2025.

Dergelijke cijfers zijn steeds belangrijker, gezien China’s afspraken binnen het Akkoord van Parijs. Men verwacht dat het Chinese ETS veel impact zal hebben, vertelt Marc Allessie, Directeur van de Nederlandse Emissie Autoriteit: “De ontwikkeling van de emissiemarkt in China met een duidelijke prijsindicatie zal veel invloed hebben op de emissiemarkten wereldwijd. ETS als marktinstrument zal continu worden geoptimaliseerd, zoals we hebben gezien bij het EU ETS. Succes van het Chinese ETS zal een positief effect hebben op de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.”