Veranderingen rond Chinese regelingen duurzame energie

In lijn met de ambities van China om de energiesector te verduurzamen waren er lange tijd veel subsidieregelingen voor duurzame energie. Onlangs kondigde de National Energy Administration (NEA) echter enkele opvallende maatregelen aan, zoals een veilingsysteem voor windenergie, een maximum aantal te bouwen zonne-energie installaties en een vermindering van subsidies. De verwachting is dat dit een grote impact zal hebben op de Chinese duurzame energiesector én die van de omringende landen.

De Chinese overheid werkt al enige tijd aan het verlagen van de subsidies. De nieuwe drastische verlaging en de limitering aan de bouw van zonne-energie installaties was echter niet verwacht. De verwachting is dat het een zware tijd zal worden voor veel bedrijven in de sector omdat ze momenteel nog sterk afhankelijk zijn van subsidies. In 2017 beschikte China over de grootste markt voor zonne-energie, waarbij de verwachtte capaciteit voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd zal de limiet mogelijk positieve gevolgen hebben voor andere landen, zoals India, voor wie zonnepanelen door de afnemende vraag nu goedkoper zullen worden.

Volgens experts is de omschakeling in de windenergiesector erg belangrijk. De sector wordt nu sterk beïnvloed door subsidies. Hoewel de omschakeling naar een veilingsysteem uitdagend zal zijn is de verwachting dat het op lange termijn de sector toekomstbestendiger zal maken. Bedrijven zullen moeten gaan concurreren op prijs vanaf 2019 binnen een nieuw op te zetten veilingsysteem. Uiteindelijk is de hoop dat het zal bijdragen aan lagere kosten voor windenergie. Hoewel buitenlandse spelers in het verleden niet mochten meebieden op dergelijke projecten is het onduidelijk of de spelregels zullen veranderen in de nieuwe situatie. Veel Nederlandse bedrijven zouden immers een mooie bijdrage kunnen leveren in de energieketen om kosten te besparen.

Tegelijkertijd lijkt de Chinese overheid wel in te blijven zetten op nucleaire energie. Een nieuwe nucleaire reactor met de nieuwste technologie (voor meer capaciteit, meer efficiëntie en meer veiligheid) zal in november worden geopend in Zhejiang. Men streeft naar een nucleaire capaciteit van 58 GW in 2020, met nog eens 30 GW in de pijplijn.

>> Meer weten over de kansen en ontwikkelingen in de Chinese energiemarkt? Bekijk onze speciale pagina of neem contact met ons op.