Nederlandse expertise voor de Chinese (ouderen)zorg

“Het Nederlandse zorgstelsel is simpel gezegd heel bijzonder. Het is gestructureerd, efficiënt en laten we vooral niet vergeten: erg toegankelijk. De Chinese zorg ontwikkelt zich snel, en Nederland kan goed helpen om een professionaliseringsslag te maken,” vertelt Peter Bootsma, Attaché Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de Nederlandse Ambassade in Beijing.

Kansen in de Chinese ouderenzorg

Een van de gebieden waarop Nederland volgens Peter vooroploopt is ouderenzorg. “En dan heb ik het niet enkel over letterlijk de zorg, maar ook juist om alle randvoorwaarden. Hoe zorg je dat ouderen op tijd en veilig hun medicijnen innemen, dat zij zich prettig voelen of dat ze in beweging blijven. Dat zijn echt zaken waarmee je het verschil maakt binnen de zorg. Een mooi voorbeeld van vernieuwing in de ouderenzorg is bijvoorbeeld al jaren bestaande het Nederlandse ‘dementie dorp’ Hogeweyk.

Het ‘dorp’ Hogeweyk lijkt op het eerste oog een normaal dorp, maar iedereen die er woont heeft dementie. Alle openbare voorzieningen, zoals de supermarkt en het theater, worden bemand door verzorgers. Dit maakt dat de dementerende bewoners goed verzorgd worden, zonder dat zij het gevoel hebben in een verzorgingstehuis of vreemde omgeving te wonen.

Peter legt uit dat er veel kansen liggen op het vlak van advies en consultancy: “Verschillende Nederlandse hogescholen zijn al betrokken bij trainingen van verzorgenden en verpleegkundigen of gaan dat binnenkort doen. Daarnaast zijn bedrijven betrokken bij advies en ontwerp rond praktische zaken: wat voor gebouw heb je nodig, hoe ga je om met dementie, wat zijn bekende methodes?”

Kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van zorg

Ouderenzorg is echter niet het enige vlak waarop Nederland kennis kan delen in China. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg zijn hot topics in China. “In september zal een Chinese delegatie het World of Healthcare evenement in Nederland bezoeken. Naast ouderenzorg is dan ook het zogenoemde Value Based Healthcare een belangrijk thema. Simpel gezegd draait dit om het beter meten van de effecten van behandelingen en deze resultaten in te zetten om behandelingen te verbeteren. Dit veld is erg in opkomst, en uitermate interessant voor de Chinese gezondheidszorg. Maar denk ook aan bijvoorbeeld Quality Assurance. Nederlandse ziekenhuizen zijn al erg professioneel op dit vlak en ziekenhuizen in China zijn erg geïnteresseerd in onze ervaringen.”

Daarnaast is efficiëntie een belangrijk thema, zowel in de Nederlandse als Chinese gezondheidszorg. “Een mooi voorbeeld daarvan zijn is de manier waarop in een aantal ziekenhuizen in Nederland borstkanker wordt onderzocht. Wanneer er een (mogelijk) gezwel wordt ontdekt, wordt de persoon uitgenodigd voor tests en onderzoeken in het ziekenhuis. In één dag worden dan alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Aan het eind van de dag wordt de diagnose vastgesteld en, indien kanker wordt geconstateerd, een behandelplan voorgelegd. Dat maakt dat patiënten snel duidelijkheid hebben. Uitwisseling op bijvoorbeeld dit vlak met China is dan ook heel waardevol, zowel voor de ziekenhuizen als voor de patiënten.”

Health apps via Wechat

Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de Chinese gezondheidszorg erg snel. Zeker op het vlak van gezondheidsapps en gegevensuitwisseling, legt Peter uit: “Je ziet hier dat bijvoorbeeld het platform WeChat, wat ook veel voor chatten en betalingen wordt ingezet, de basis is voor verschillende eHealth apps. Je arts stuurt je bijvoorbeeld uitslagen van testen door via de WeChat app. Ook kunnen via WeChat afspraken worden gemaakt bij artsen of laboratoria. Dit maakt de gezondheidszorg voor veel mensen veel toegankelijker en kan ook kosten drukken. Dit zijn ontwikkelingen die in Nederland langzamer gaan, voornamelijk door een striktere privacywetgeving. Het is echter mooi om te zien wat de kansen en mogelijkheden zijn en het is erg interessant om de ontwikkelingen in China in de gaten te houden.”