Waterstof en brandstofcel ontwikkelingen in China

Waterstof staat in de spotlight. Op het World Economic Forum in 2017 werd de internationale Hydrogen Council opgericht wat de ontwikkelingen rond waterstof in een stroomversnelling bracht. Nu er recentelijk wereldwijd meer schaalbare projecten worden opgestart en waterstof ook een belangrijke factor lijkt te worden in het Klimaat Akkoord is het tijd om de balans op te maken. Wat is de huidige status van de ontwikkelingen in China?

Momenteel is China wereldwijd grootste producent van waterstof. In 2016 werd er maar liefst 21 miljoen ton waterstof geproduceerd. Het is niet verassend dat China inzet op waterstof, aangezien het een goed alternatief biedt voor kolen die nog altijd in het merendeel van de Chinese energiebehoefte voorzien. Op basis van elektrolyse kan water worden opgesplitst in waterstof en zuurstof, zodat waterstof milieuvriendelijk kan worden opgewekt. De markt voor elektrolyse ontwikkelt zich dan ook snel, hoewel Chinese partijen zoals CEI Technology en Saikesaisi Hydrogen Energy nog achterlopen op wereldwijde marktleiders. Tegelijkertijd lijkt het lastig voor deze marktleiders zoals Hydrogenics om de Chinese markt te betreden. Het lijkt er op dat vooralsnog China allereerst haar fossiele brandstoffen uitput aangezien waterstof nog altijd kostbaar is. Een recent voorbeeld is dat China vooralsnog haar waterstof opwekt via kolencentrales.

Ook de opslag van waterstof vraagt nog om een aantal ontwikkelingen. Pijpleidingen zijn het meest geschikt maar vragen om een flinke investering. De 20 waterstof stations ontvangen vooralsnog hun waterstof via transporten vanaf nabijgelegen producenten. Waterstof is echter niet meer economisch wanneer het verder dan 300km wordt getransporteerd. De voorkeur gaat dan uit naar vloeibare waterstof, wat als nadeel heeft dat het volume tot wel 10-12 keer groter is. In China is het momenteel alleen toegestaan vloeibare waterstof te vervoeren voor militaire doeleinden. Dit betekent dat de waterstofketen nog altijd zwak is in China.

Niet alleen voor warmtevoorziening, ook voor new energy vehicles (NEV) is waterstof een belangrijke factor. China mikt op 100 HRS en 5000 brandstofcel voertuigen in 2020, wat snel met gaan toenemen richting 2030. Veel ontwikkelingen rond waterstof in China richten zich dan ook op een toepassing in auto’s. Door veranderingen in subsidie (waarbij elektrische batterij voertuigen minder subsidie krijgen dan brandstofcel voertuigen) wordt er volop ingezet op onderzoek en productie. Brandstofcel bussen zijn daarbij uitermate populair, gezien de subsidies tot wel 79.000 US Dollar van de nationale overheid die soms verdubbeld worden door lokale overheden. Hoewel deze bussen grotendeels worden ontwikkeld door Chinese OEMs zoals Foton, SAIC, Yutong, Dongfeng and Feichi worden er vaak onderdelen gebruikt van buitenlandse ondernemingen zoals Ballard en Hydrogenics.

De Chinese waterstof industrie is geclusterd in vier regio’s zoals te zien in de afbeelding. In totaal zijn er meer dan 200 Chinese bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten actief in de sector. 2018 is wereldwijd een inspirerend jaar geweest voor waterstof en ook China heeft grote vooruitgang geboekt. China’s ontwikkelingen worden nog altijd gehinderd door ontbrekende technologie en ongunstige wet- en regelgeving. Daarnaast worden niet alle toepassingen al volop onderzocht en benut.

Meer weten over waterstof? Download hier het volledige rapport over de Chinese waterstof sector, of neem contact met ons op voor specifieke vragen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.