China past ‘negatieve lijsten’ voor buitenlandse investeringen aan

Traditioneel is er in de Chinese markt sprake van sectoren waarin buitenlandse investeringen wel en juist niet zijn toegestaan. Sectoren waarin buitenlandse investeringen verboden of beperkt mogelijk zijn staan genoemd in de zogenaamde negative list. Deze wordt opgesteld door China’s National Development en Reform Commission (NDRC) en het Ministerie van Handel (MOFCOM).

Afgelopen maand (juni 2019) kondigde China een vermindering van verboden of beperkte sectoren aan. Het gaat om aangepaste negative lists voor buitenlandse investeringen en voor buitenlandse investeringen in vrijhandelszones (FTZ’s). Deze lijsten zijn een aanvulling op de markttoegang negative list die in 2018 werd uitgegeven. De markttoegang negative list uit 2018 gold naast voor buitenlandse investeerders ook voor binnenlandse ondernemers.

Het kan lastig zijn voor ondernemers om te achterhalen of een investering, joint-venture of eigen toetreden tot de Chinese markt mogelijk is. De European Chamber of Commerce in China stelde een flow-chart op, die geïnteresseerde partijen kan helpen de negative lists te navigeren.

Uiteraard kunt u ook altijd bij het economisch netwerk terecht voor vragen over de (on)mogelijkheden binnen de Chinese markt.