Wijzigingen regelgeving registratie handelsmerken

 

Eind april zijn er wijzigingen doorgevoerd in de TML (Trademark Law of China). Deze wijzigingen zullen per 1 november van kracht worden. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op zogenaamde merkdepots te kwader trouw en hogere boetes bij overtredingen. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Afwijzing merkdepot te kwader trouw bij geen intentie tot gebruik

Een van de belangrijkste wijzigingen heeft te maken met een wijziging van Artikel 5 van de Trademark Law. Doel is om beter om te kunnen gaan met  merkdepots te kwader trouw. In de toekomst zullen ingediende verzoeken voor handelsmerken waarbij er geen duidelijke doelstelling is voor het gebruik aangemerkt worden als depot te kwader trouw en worden afgewezen. Deze verandering is vooral relevant aangezien China een ‘first-to-file’ aanpak hanteert op het vlak van handelsmerk registratie.

Sancties voor indieners van depots te kwader trouw en hun IE-agenten

Het bovengenoemde amendement gaat verder dan enkel afwijzing mogelijk maken. Artikel 19 verbiedt IE-agenten om nog dergelijke verzoeken in te dienen als zij weten of hadden kunnen weten dat de verzoeken te kwader trouw zijn. Artikel 68 maakt het tevens mogelijk sancties op te leggen aan de agenten en de indieners. Het gaat hierbij zowel om administratieve straffen als om boetes.

Hogere boetes voor inbreuk op handelsmerken

De gewijzigde wetgeving brengt ook verhoogde boetes voor inbreuk op handelsmerken met zich mee.

Verplichte vernietiging nagemaakte goederen en gereedschap voor de productie hiervan

Op basis van een verzoek van de eigenaar van het handelsmerk kan de rechtbank de vernietiging van nagemaakte goederen en gereedschap voor de productie hiervan verordeneren zonder enige vergoeding.

Lees voor meer details dit overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Uiteraard kunt u bij vragen ook altijd contact met ons opnemen.