Positieve winstvooruitzichten ondanks druk op het ondernemersklimaat

Jaarlijks nemen de Amerikaanse (AmCham), Europese (EUCCC) en Benelux (Bencham) Kamers van Koophandel onder hun leden business surveys af om de ontwikkelingen in het ondernemersklimaat in China in kaart te brengen. We zetten de belangrijkste en meest opvallende resultaten voor u op een rij. Disclaimer is dat u het moment van afname (AmCham in september 2018, EUCCC in februari 2019 en Bencham in april 2019) in gedachten moet houden bij het interpreteren van de gegevens.

Hardnekkige uitdagingen

Zowel Europese als Amerikaanse ondernemers geven aan dat het ondernemersklimaat in China in toenemende mate als restrictief wordt ervaren. Uitdagingen voor ondernemers zijn niet nieuw: beperkte markttoegang, onduidelijke en snel veranderende wet- en regelgeving en het ongelijke speelveld voor buitenlandse ondernemers. Bescherming van intellectueel eigendom past ook op dit lijstje. De Chinese overheid heeft dit thema hoog op de agenda staan, maar implementatie van (nieuwe) wet- en regelgeving blijft een probleem. Zoals in voorgaande jaren blijft het gebrek aan een gelijk speelveld in China een grote zorg. Hoewel de trend positief is (het absolute aantal Europese bedrijven dat zich benadeeld voelt, blijft afnemen), is het percentage bedrijven dat benadeling ervaart met 45% nog steeds hoog.

Innovatie in China: kans of bedreiging?

China’s economie ontwikkelt naar een kennisintensieve economie, zo signaleren ook buitenlandse ondernemers. De opkomende Chinese concurrentie geeft Europese bedrijven een impuls om nog betere producten en diensten te ontwikkelen. Daarnaast profiteren zij van het incorporeren van innovatieve lokale bedrijven in hun supply chain. Hoewel het oordeel over China als omgeving voor innovatie positiever is, zijn er uitdagingen die bedrijven ervan weerhouden om hun R&D naar China te verhuizen: stijgende loonkosten, het ontbreken van vrije internettoegang, problemen in de bescherming van eigendomsrechten en (gedwongen) technologieoverdracht.

Toekomstperspectief voor Nederlandse ondernemers

Hoewel bedrijven het ondernemersklimaat in China negatiever beoordelen dan afgelopen jaren, zijn de winstvooruitzichten, het groeipotentieel, de veranderende economie en de omvang van de Chinese markt te belangrijk voor Europese bedrijven om niet in China actief te zijn. Ook Nederlandse bedrijven rapporteerden in 2018 een hogere omzet. Deze is echter onevenwichtiger dan voorgaande jaren en valt vaak lager uit dan de winstverwachtingen. 62% van de Europese ondernemers geeft aan dat China in de investeer-top 3 hoortHet percentage Europese bedrijven dat volgend jaar denkt uit te breiden in China blijft met 56% nagenoeg gelijk met voorgaande jaren.

 

Download hier de volledige Business Surveys: