Nederland als ‘modelstad’ voor Chinese groene steden

 

“China verstedelijkt razendsnel. In 2030 hebben we al te maken met meer dan 1 miljard stedelijke consumenten…” Om statistieken te vergelijken: Amsterdam heeft een inwoneraantal rond de 1 miljoen, terwijl de Chinese grote steden richting de 30 miljoen gaan. In andere woorden, als we het hebben over de grootte van steden lijken China en Nederland geen logische partners in slimme stedenbouw. Maar wist je dat Nederland een verstedelijkingsgraad heeft van rond de 93%? In onze nieuwe studie ‘Feeding & Greening Mega Cities’ duiken we in de ontwikkelingen, gelijkenissen, verschillen en kansen voor Nederlandse ondernemers

Sponssteden

Een belangrijk element voor de Chinese groene megasteden is slim watermanagement. China heeft altijd al met ernstige waterproblemen gekampt, zowel qua droogte als spreiding van water. Sponssteden zijn dan ook topprioriteit geworden na droogte records en overstromingen in verschillende steden. Zo zijn er ook al meerdere sponsstad projecten in China opgestart. En dat is een uitdaging waar Nederland veel kennis van heeft. “Iedere vierkante centimeter in Nederland is ontwikkeld door techneuten, architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.” Niet verassend dus dat er al meerdere watermanagementprojecten lopen met een Nederlands tintje.

Stedelijke landbouw

De trek naar de (mega)stad maakt ook dat we onze voedselketen en voedselvoorziening opnieuw moeten inrichten. Naast een streven voor hogere opbrengsten en minder voedselverspilling zijn ook kortere supply chains en duurzame kasbouw belangrijke thema’s. Ze helpen ons bij het verminderen van uitstoot, optimaal gebruik maken van water en energie en het terugdringen van pesticiden. In de Chinese markt heeft de overheid meerdere ‘agro parks’ aangewezen om landbouw-innovatie te stimuleren. De ‘Greater Bay Area’ is zo’n gebied, en zal dan ook worden bezocht tijdens de aankomende handelsmissie in Maart.

Gezondheid & Welzijn

De verstedelijking heeft nog meer gevolgen, zoals veranderingen in het inkomensniveau. De ‘upper middle class’ groeit en de vraag naar hoge kwaliteit en ‘veilig’ voedsel groeit mee. Dit speelt zeker in de tier 1, 2 en 3 steden. Traditioneel is voedselveiligheid al een aandachtspunt voor de Chinese consument. Er is dan ook steeds meer behoefte aan certificering en labels om kwaliteit en veiligheid te garanderen.

Duurzame Supply Chain

Nederland heeft de hoogste koelketen capaciteit per capita ter wereld. Koelketen logistiek is essentieel om voedselveiligheid te waarborgen en productkwaliteit te garanderen. In de meeste ontwikkelde landen wordt voor ruim 95% van de producten de koelketen ingezet, in China is dit slechts 40%. Hoge kosten, lage winstgevendheid en beperkte kwaliteit zijn daarbij de belangrijkste bedreigingen. De opkomst van e-commerce lijkt hier echter verandering in te gaan brengen. Herleidbaarheid, herkomst en certificering hebben een grote invloed op het consumentenvertrouwen.

Toekomstige samenwerking

Ben je actief in sectoren gerelateerd aan het voeden of verduurzamen van megasteden? Het volledige onderzoek is gratis beschikbaar via onze collega’s van de Landbouw-afdeling via pek-lnv@minbuza.nl