Europese bedrijven en China’s ‘Belt and Road’ initiatief

 

Het ‘Belt and Road’ initiatief (BRI) werd in 2013 geïntroduceerd. Oorspronkelijk startte het als een geheel van infrastructurele projecten, zoals havens en spoorlijnen, maar ook culturele en economische samenwerkingsverbanden zijn inmiddels onderdeel van BRI. Sindsdien is China nationaal en internationaal onder de vlag van dit initiatief actief geweest.

Onder Europese bedrijven is echter veel onduidelijkheid of en wat voor mogelijkheden BRI brengt. De European Chamber of Commerce onderzocht de mogelijkheden voor en activiteiten van Europese bedrijven in BRI en bracht mid-januari een rapport uit “The Road Less Travelled: European Involvement in China’s Belt and Road Initiative”.

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête, met antwoorden van 130 bedrijven. Slechts twintig bedrijven hebben deelgenomen aan een of meerdere aanbestedingen binnen BRI. Hun ervaringen geven echter een duidelijk beeld van het type aanbestedingen en over de sterk gelimiteerde kansen voor Europese ondernemingen. Zoals de Chamber concludeert in het rapport: “So, in many ways, the BRI is business as usual for European companies that have operations in China […] However, the BRI also brings additional challenges.”

De aanbestedingen zijn vaak China-georiënteerd, ondanks het internationale karakter van BRI. Daarnaast signaleren bedrijven dat er weinig transparantie is. Bedrijven die er in slaagden om deel te nemen deden dit via Chinese bedrijven of overheden. Over het algemeen worden aanbestedingen gewonnen door Chinese staatsbedrijven. Speciaal punt van aandacht zijn de projecten in derde landen op het vlak van ICT, aangezien Chinese bedrijven over het algemeen andere standaarden hanteren dan niet-Chinese bedrijven. Dat zal integratie op een later moment lastig maken.

De European Chamber beveelt het volgende aan de EU en nationale regeringen aan:

  1. Het zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking en schaalvergroting voor Europese bedrijven op Europees niveau om zo tegenwicht te kunnen bieden aan de schaalvoordelen die Chinese bedrijfsclusters te hebben opgedaan in de Chinese markt. Zo kunnen Europese bedrijven concurrerend blijven in derde markten.
  2. Wederkerigheid in de mate van openheid / geslotenheid van de markt in verschillende sectoren.
  3. Het EU Connectivity plan opnieuw onder ogen nemen en hiermee een alternatief bieden voor BRI.

 

Wilt u verder lezen over BRI en de ervaringen van Europese bedrijven? U kunt het volledige rapport hier downloaden. Uiteraard kunt u ook altijd contact met het Nederlands economisch netwerk opnemen.