Het effect van COVID-19 op Europese bedrijven in China

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft een groot effect op de bedrijvigheid in China, zo liet recent onderzoek van de Europese Kamer van Koophandel in China (EUCCC) zien. Hoe ervaren Nederlandse ondernemers dit? Tijdens een rondetafel ging onze Ambassadeur Wim Geerts in gesprek met Nederlandse ondernemers. Ook onze Consulaten-Generaal houden de vinger aan de pols bij ondernemers.

Door de zure appel heen

De sfeer tijdens de rondetafel was openhartig. Ondernemers merken zeker de gevolgen. Zo lopen productiebedrijven tegen logistieke uitdagingen aan: mensen op locatie krijgen, goederen vervoeren en de productieomgeving veilig en hygiënisch houden. Dienstverleners daarentegen, zeker in de hoek van consultancy en face-to-face dienstverlening, zien veelal legere agenda’s. Ze krijgen echter veel begrip van partners en klanten. Veel opdrachten worden niet geannuleerd maar vooruitgeschoven.

Tegelijkertijd is er ook een lichtpuntje: ondernemers zien de situatie als een mogelijkheid om te  vernieuwen. Trainingen op afstand bieden bijvoorbeeld. Ook thuiswerken en online conference calls krijgen een impuls. Daarnaast biedt het uitstel van opdrachten ook een moment om pas op de plaats te maken en bedrijfsprocessen tegen het licht te houden. Hoewel men rekening houdt met het achterblijven van de bedrijfsresultaten voor dit jaar, wordt er met vertrouwen vooruit gekeken.

Over het onderzoek van de EUCCC

De EUCCC gaf eind februari een eerste rapport uit over de effecten van COVID-19 voor het Europese bedrijfsleven in China. Men beschrijft dat elke respondent (577 in totaal) de gevolgen van de uitbraak te voelt. Uitdagingen liggen enerzijds bij gebrek aan beschikbare werknemers, gebrek aan klanten die goederen en diensten afnemen en anderzijds bij de algehele onzekerheid die besluitvorming vertraagd. Factoren zoals snel veranderende regels, strenge quarantaine eisen en voorwaarden om bedrijvigheid weer op te schroeven stellen ondernemers op de proef. Het gevolg is dat ongeveer de helft van de respondenten de jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen naar beneden heeft bijgesteld.

Tegelijkertijd zijn ook veel van de respondenten betrokken bij het bestrijden van de uitbraak. Zo’n 70% van de respondenten geeft aan actief steun te hebben geboden, bijvoorbeeld middels het doneren van medische hulpmiddelen, financiële donaties of logistieke facilitering.

Het complete onderzoek lezen? Download het via de website van de EUCCC.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond het corona-virus en het effect voor uw onderneming? Samen met RVO stelden we deze Q&A op. Daarnaast kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.