Kansrijke sectoren in de Chinese markt

Hier vindt u informatie over sectoren die in China sterk in opkomst zijn en kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven.

In 2011 heeft de Nederlandse overheid negen topsectoren aangewezen, waarbinnen Nederland in internationaal opzicht uitblinkt in kennis, ontwikkeling en innovatie. Het economisch netwerk in China heeft deze topsectoren verder onderverdeeld in sector- en regiospecifieke informatie.

 

Kom meer te weten over de ontwikkeling van onderstaande sectoren in China, vindt uit waar deze sectoren regionaal geconcentreerd zijn en neem direct contact op met een expert in deze sectoren of regio’s.

 • Agrifood

  Duurzame ontwikkeling in de landbouwsector is een topprioriteit

 • Tuinbouw

  Toenemende koopkracht en veel grootschalige tuinbouwprojecten

 • Energie

  Grote potentie voor duurzame energie

 • Water

  Gericht beleid voor de bouw van een betere waterinfrastructuur

 • Scheepsbouw, zee- en vrachtvervoer

  Belang van export vanuit China met name van belang voor de havens

 • E-mobility

  Steeds meer erkenning voor new energy vehicles

 • Automotive

  Een gigantische auto-industrie met een veelzijdig karakter

 • Machinebouw

  Overgang van een arbeidsintensieve naar een kennisintensieve productie

 • High-tech en ICT

  Veel belangstelling voor deze sectoren en verwante technologieën

 • Life Sciences en Health

  China werkt aan het verbeteren van de gezondheidszorg

 • Creatieve industrie

  Veel ontwikkelingen op het creatieve vlak

Markt- en sectorrapporten

 

Het netwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op, deze kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen op de lokale markt.