Agrifood

Ontwikkelingen en kansen in de agrifood sector

De Chinese regering en veel bedrijven zien duurzame ontwikkeling in de landbouwsector als een topprioriteit.

De agrifood sector wordt sterk beïnvloed door de groeiende Chinese economie en stijgende koopkracht, het veranderende consumentengedrag en voedselconsumptie. Investeringen in lokale productie, handel en logistiek zorgen voor een grotere productie van landbouwproducten en een doorlopende bevoorrading van de consumenten in de steden.

 

Innovatie en duurzame ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren in het Nederlandse landbouwbeleid. Innovatie van producten, technologie, organisatie en zakendoen hebben bewezen essentieel te zijn voor het concurrentievermogen en duurzaamheid op de lange termijn. Nederland heeft zodoende een internationaal erkende topreputatie en is in staat om klanten wereldwijd producten, diensten en technologie van hoge kwaliteit te bieden.

 

Voedselkwaliteit als aandachtspunt voor de agrifood sector

 

Onder de Chinese bevolking bestaat veel aandacht voor voedselkwaliteit. In antwoord hierop voeren de Chinese overheid en het bedrijfsleven verschillende projecten en programma’s uit.

 

In de ontwikkeling van de landbouwsector in China wordt de komende jaren prioriteit gegeven aan de volgende zaken:

 

  • Modernisering, schaalvergroting, intensivering, cluster- en ketenontwikkeling in de agrarische sector in rurale en stedelijke gebieden.
  • Betere wet- en regelgeving, instituties en versterkt toezicht om voedselveiligheid en milieubescherming op een hoger niveau te brengen.
  • Onderzoek, ontwikkeling en onderwijs om kennisniveau en vaardigheden op tal van gebieden te vergroten.
“Vanwege onze kennis en expertise zijn er volop kansen voor Nederland om op het vlak van zuivel en duurzaamheid de samenwerking aan te gaan.” – Reindert Miemersma, deelnemer Zuivel-bezoek.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in de Chinese agrifood sector

 

Op de drie gebieden van modernisering, institutionele ontwikkeling, kennis en innovatie kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen producten en diensten leveren en samenwerkingsverbanden aangaan.

 

Internationaal, en dan vooral in multilaterale kaders, kunnen de Chinezen meer betrokken worden bij initiatieven en programma’s gericht op een duurzame samenleving in het algemeen en duurzame landbouw, voedselvoorziening en duurzame supply chains in het bijzonder.

 

Kansen liggen verder in samenwerking op het gebied van green city concepten en projecten, en structurele samenwerking bij opleidingen en studieprogramma’s in de agrarische sector en de life sciences in brede zin.

Meer weten over de kansen op het vlak van agrifood? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.