Ontwikkelingen en kansen in de Chinese agrifood sector

Duurzame ontwikkeling in de landbouwsector als topprioriteit.

De agrifood sector in China wordt sterk beïnvloed door de groeiende economie en stijgende koopkracht. Het consumentengedrag verandert en er wordt volop geïnvesteerd in de sector om de groeiende steden te bevoorraden. Dat biedt kansen voor Nederlandse agri-ondernemers die bij uitstek sterk zijn op het vlak van innovatie en duurzaamheid. Nederland heeft een zeer goede reputatie op dit vlak in China, zeker op het vlak van voedselveiligheid en slimme landbouw-oplossingen.

 

Voedselkwaliteit als aandachtspunt voor de agrifood sector

 

De afgelopen jaren zijn er in de Chinese media veel verhalen geweest over gebrekkige voedselkwaliteit. Een voorbeeld was de grote media-aandacht rond melkpoeder in 2008. Het resultaat hiervan is dat er onder de Chinese bevolking veel interesse is voor buitenlandse agri-producten. Er is veel vertrouwen dat de kwaliteit hiervan beter is gewaarborgd. Nederlandse producten staan bij uitstek bekend als kwalitatief en veilig. Zuivelproducten van Nederlandse bodem zijn erg gewild in de Chinese markt en ook andere Nederlandse producten staan in de belangstelling.

In de ontwikkeling van de landbouwsector in China wordt de komende jaren prioriteit gegeven aan de volgende zaken:

 

  1. Modernisering, schaalvergroting, intensivering, cluster- en ketenontwikkeling in de agrarische sector in rurale en stedelijke gebieden.
  2. Betere wet- en regelgeving, instituties en versterkt toezicht om voedselveiligheid en milieubescherming op een hoger niveau te brengen.
  3. Onderzoek, ontwikkeling en onderwijs om kennisniveau en vaardigheden op tal van gebieden te vergroten.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in de Chinese agrifood sector

 

De voornaamste kansen voor Nederlandse ondernemers in de agrifood sector liggen op het vlak van modernisering, institutionele ontwikkeling, kennis en innovatie. Er is veel vraag naar producten en diensten op dit vlak en er worden samenwerkingsverbanden opgestart. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking in het Sino-Dutch Dairy Center. In dit artikel lees je meer over kansen voor samenwerking.

China werkt daarnaast ook hard aan het verduurzamen van de samenleving, waar landbouw een grote rol in speelt. Ook in het kader van green en smart cities en het verduurzamen van supply chains zijn er dus kansen voor samenwerking. Structurele samenwerking bij opleidingen en studieprogramma’s in de agrarische sector is ook erg kansrijk.

Meer weten over de ontwikkelingen en kansen op het vlak van agrifood? Ontdek hoe we u verder kunnen helpen met een company check of business scan of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.