Kansen in de Chinese e-mobility sector

New energy vehicles worden gezien als dé oplossing voor de luchtvervuiling in China.

De verkoop van elektrische voertuigen is dankzij nieuwe overheidsmaatregelen in de afgelopen jaren sterk gestegen. Nederlandse kennis op het gebied van oplaadinfrastructuur en aanverwante technologie kan een groeiende behoefte vervullen. Hiervoor is samenwerking met de Chinese overheid en het bedrijfsleven cruciaal.

 

Hoewel er nog problemen zijn bij het uitbreiden van het aantal elektrische voertuigen, vinden er tegelijkertijd veel ontwikkelingen plaats op het gebied van elektrisch vervoer binnen grote steden. Er is momenteel een enorme toename van het gebruik van elektrische bussen en taxi’s voor stadsvervoer. Tenminste 30% van de nieuw aangekochte overheidsvoertuigen moet elektrisch of hybride zijn.

 

Er lopen daarnaast een paar aanzienlijke pilots van electric vehicle (EV) verhuur op uurbasis. De EV markt groeit het snelst in de lagere segmenten. De ontwikkeling wordt momenteel vooral geremd door zorgen over het afstandsbereik van EV’s onder consumenten en door concurrentie van aardgasvoertuigen. Aan de infrastructurele kant zijn er moeilijkheden met elektriciteitsnetaansluiting en een gebrek aan vaste parkeerplaatsen.

Mogelijkheden en kansen in e-mobility

 

Nederland profileert zich in China sterk op het gebied van new energy vehicles, bijvoorbeeld door projecten met zonnepanelenauto’s en elektrische wielaandrijving. Innovatie kan het landschap snel veranderen, maar momenteel liggen de grootste mogelijkheden op het gebied van laadoplossingen en componenten. Hierbij moet men onder andere denken aan:

 

  • Toepassingen voor DC snellaadtechnologie.
  • Planning en managementtechnologie van laadinfrastructuur voor openbaar vervoer en de logistieke sector.
  • Specifieke onderdelen zoals communicatieapparatuur.

 

Hoewel er in steden door heel China experimenten met e-mobility worden uitgevoerd, ligt de voornaamste markt voor elektrisch vervoer momenteel in de grootstedelijke kustgebieden, zoals de Parelrivierdelta (rond Guangzhou) en de Yangtze-rivierdelta (rond Shanghai). De voornaamste productiebases voor EV en aanverwante apparatuur liggen eveneens in deze zuidelijke en oostelijke gebieden, maar er wordt ook steeds meer in het binnenland (Wuhan, Chongqing) geproduceerd.

Meer weten over de kansen op het vlak van e-mobility? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.