Kansen in de Chinese energie-sector

Op dit moment is China de grootste energieverbruiker ter wereld, met veel potentie voor duurzame energie

De ontwikkeling naar een low-carbon energiesysteem wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor China’s duurzame ontwikkeling.

 

Het huidige energiesysteem van China heeft een hoge CO2-uitstoot. Vergeleken met Europa, heeft China gemiddeld een dubbele hoeveelheid aan CO2-uitstoot van elektriciteits-en warmteproductie. Reductie in CO2-uitstoot, meer gebruik van duurzame energie en een hogere energie-efficiëntie staan hoog op de Chinese politieke agenda.

 

Windenergie is de grootste en meest ontwikkelde duurzame energiebron naast hydro-energie. China is uitgegroeid tot de marktleider op het gebied van windenergie. De doelstellingen voor windenergie zijn meerdere malen naar boven bijgesteld. China heeft een aantal windregio’s aangewezen die moeten zorgen voor 138 GW windvermogen in 2020. Deze gebieden zijn o.a. de provincies Binnen-Mongolië, Gansu, Xinjiang, Hebei en Jiangsu.

 

Daarnaast heeft China aandacht voor de offshore windenergie, een markt die nu wordt gedomineerd door Europa. China is het enige Aziatische land met offshore windparken. De Shanghai Donghai Bridge heeft een capaciteit van 102 MW en het Jiangsu Rudong windpark heeft een capaciteit van 150 MW.

Mogelijkheden en kansen in de energie-sector

 

China legt zich de komende jaren toe op nieuwe energie, energiebesparing, milieubescherming en nieuwe materialen. Dit creërt kansen voor Nederlandse bedrijven op de volgende gebieden:

 

  • Toepassing van nieuwe energie en oplossingen voor energiebesparing in de architectuur.
  • Milieuvriendelijke en energie-efficiënte stedelijke planning en ontwikkeling.
  • Gebruik van high-quality en high-technology materialen voor duurzaam bouwen.
  • Toepassing van milieubeschermingstechnologieën en -producten.
  • Bouwkundig advies voor energiebesparende methoden en -oplossingen.

 

Nederland en China gaan bovendien nauwer samenwerken op het gebied van duurzame energie en energieonderzoek. Daartoe hebben minister Kamp en zijn Chinese counterpart, voorzitter van de National Energy Administration de heer Wu, de Memorandum of Understanding (MoU) uit 2009 op 23 maart 2014 formeel verlengd. Ook is tijdens de ontmoeting het Offshore Wind Energy werkplan ondertekend. De overeenkomsten vergroten de marktkansen van Nederlandse bedrijven in China.

 

In het MoU wordt een breed scala van mogelijke onderwerpen en activiteiten voor Chinees-Nederlandse samenwerking genoemd. Denk aan kennisuitwisseling en gezamenlijke investeringen op het gebied van Zon-PV, windenergie, bio-energie en het vergroenen van de kolensector. Nederland heeft op deze terreinen specifieke high-tech kennis in huis die China kan benutten om haar doelstellingen waar te maken.

 

Mede dankzij de overeenkomst zijn verschillende Nederlandse bedrijven en kennisinstituten succesvol aan de slag. Naar verwachting zal de verlenging van het MoU en ondertekening van het Offshore Wind Energy werkplan de Nederlandse inbreng in China verder vergroten. Andersom biedt Nederland China een platform voor ontwikkeling van nieuwe energie gerelateerde technologieën en een afzetmarkt voor bestaande kennis en producten.

 

De MoU wordt in Nederland uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Programma Energie Internationaal) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 2009 zijn tientallen activiteiten uitgevoerd om specifieke kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven onder de aandacht van Chinese overheden en bedrijven te brengen. Zo zijn er in zowel China als Nederland seminars, bijeenkomsten en handelsmissies georganiseerd en diverse sectorstudies gedaan.

Meer weten over de kansen op het vlak van energie? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.