Ontwikkelingen en kansen in de high-tech en ict

Deze sectoren en verwante technologieën genieten ook in China grote belangstelling.

Er gebeurt veel in de high-tech sector in China. De high-tech sector omvat het brede technologische speelveld van mechatronica, microsystemen, embedded systemen, halfgeleiders, sensoren en nanotechnologie. Nanotechnologie is een snel opkomende sector die ook in China grote belangstelling trekt. In de komende jaren ontstaat er een enorme markt voor toepassingen in producten en materialen die worden geproduceerd door middel van nanotechnologie. Tot 2001 werd er in de Verenigde Staten per jaar ongeveer tien maal zo veel geïnvesteerd in nanotechnologie als in China. China heeft sindsdien ingezien hoe belangrijk nanotechnologie is voor de toekomst en ontwikkeling van de kenniseconomie en is met een forse inhaalslag bezig.

 

Materiaaltechnologie, ook onder high-tech geschaard, richt zich op nieuwe materialen, materiaalcombinaties en het verbeteren van eigenschappen van bestaande materialen. Ontwikkelingen in materiaaltechnologie raken veel sectoren, zoals de transportsector, de bouw en de energiesector. Innovaties vinden toepassingen in bijvoorbeeld zonnecellen, isolatiematerialen, lichte materialen voor transport en windturbines, sensoren, membranen en milieuvriendelijke coatings.

 

Veel Nederlandse multinationals zijn actief in de high-tech sector, zoals Philips, ASML, NXP, Océ, Corus, TenCate, DAF en TomTom. Er is een toenemende vraag naar grotere functionaliteit en intelligentie van producten. Tegelijkertijd streeft men naar steeds verdere miniaturisering van producten en componenten. In Nederland richt de sector zich daarnaast vooral op schonere, efficiëntere en intelligentere voertuigen.

 

Ontwikkelingen in de high-tech sector in China

 

De productie van high-tech systemen zal steeds meer naar China verschuiven. Daarmee zullen veel klanten van Nederlandse toeleveranciers hun aandacht op China richten om daar groei te realiseren. Door tijdig in beeld te komen bij de opkomende Chinese industrie, kan Nederland van deze groei profiteren.

 

Voor de ICT-sector heeft de Chinese centrale overheid al langer grote belangstelling. Door grote investeringen en het aantrekken van buitenlandse kennis probeert men deze industrie te stimuleren. Bovendien dient de groei met een duurzame en hoge toegevoegde waarde gerealiseerd te worden. De aandacht voor deze kennis intensieve servicesector is daardoor enorm toegenomen. Het aantrekken van investeringen gebeurt op centraal, provinciaal en lokaal niveau.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in de Chinese high-tech sector

 

Nederland heeft een goede uitgangspositie om een groot deel van de Chinese high-tech markt te gaan bedienen. China ziet grote economische kansen in nanotechnologie en de centrale overheid schenkt deze sector dan ook veel aandacht en financiering, wat leidt tot een groot aantal nanotechnologiecentra. Deze instituten staan vaak open voor wetenschappelijke samenwerking en contacten met de industrie.

 

Voor materiaaltechnologie is China ook een sterke productiebasis. China is nu al de grootste markt voor windturbines en auto’s. Daarnaast zorgen kansen in de duurzame technologiesector ervoor dat China interesse toont in allerlei technologieën die kunnen worden toegepast in het duurzaam opwekken van energie of het efficiënter maken van bestaande processen. Nederland heeft op dit vlak een goede naam.

 

Kansen voor Nederlandse bedrijven in de ICT-sector liggen in het leveren van technologie, kennis, kwalitatief hoogwaardige producten en design. Voorbeelden van zulk soort kansen zijn:

 

  • In de optical components industrie liggen mogelijkheden in de hoofdelementen van de semiconductor-sector, zoals wafer fabrication, testing & packaging en integrated circuit design.
  • In de (tele-)communicatie industrie richt de marktvraag zich voornamelijk op het fabriceren van nieuwe mobiele, data en optical communications equipment en hierbij behorende IT-ondersteuningssystemen.
  • In de softwaresector gaat het vooral om high-end software talents, hoogwaardige softwareproducten voor database management-systemen, veiligheidssoftware producten etc.

 

Ontwikkelingen zijn vooral veelbelovend van de ICT-sector in de Chinese second-tier steden, waar de Netherlands Business Support Offices (NBSO) gevestigd zijn. Hier is een zeer hoge economische groei en een grote vraag naar ICT oplossingen. De voordelen van first entry, lage loonkosten en voorkeursbeleid bieden goede mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

 

Stimuleringsprogramma’s

 

  • Het Point-One innovatieprogramma ambieert een wereldwijde leiderschapsrol, een sterk concurrerende Nederlandse industrie en samenwerking met toongevende Europese clusters. Dit gebeurt door onderzoek, ontwikkeling, valorisatie van kennis en innovatie in nano-elektronica, embedded systemen en mechatronica.
  • Het High Tech Automotive Systems (HTAS) programma streeft ernaar Nederland Europees leider te maken op het gebied van innovatie en automotive-technologie. Dit gebeurt in het bijzonder door het stimuleren van het zogenaamde efficient vehicle en driving guidance.
  • Het M2i innovatieprogramma ontwikkelt hoogwaardige materialen met het oog op industriële toepassingen. M2i moet uitgroeien tot een internationaal centre of excellence dat bedrijven optimaal toegang geeft tot nieuwe materiaalkennis.

Meer weten over de kansen op het vlak van high-tech en ICT? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.