Kansen in de Chinese zorgsector

China werkt hard aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

’s Werelds tweede economie heeft enerzijds nog veel te maken met overdraagbare infectieziekten. Anderzijds neemt het belang van de moderne, levensstijl-gerelateerde, niet-overdraagbare ziekten toe. Een groot deel van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door chronische ziekten als hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. De levensverwachting stijgt, maar minder snel dan verwacht mag worden op basis van de huidige welvaartsgroei. Verder heeft China te maken met de gevolgen van een snel vergrijzende samenleving.

Gezondheidszorg

 

Om de nodige verbeteringen in het zorgsysteem in China door te voeren, heeft de regering een grootscheepse hervorming van de gezondheidszorg afgekondigd. Er moet toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit komen voor de volledige Chinese bevolking. Dit is van groot belang, want voor een goede behandeling moeten veel Chinezen nu nog uren reizen en het gebeurt geregeld dat één ziekenhuisrekening het spaargeld van een gehele familie opslokt.

 

De hervorming gaat gepaard met een miljardeninvestering in nieuwe ziekenhuizen, klinieken en bijbehorende apparatuur. De nadruk ligt op het verbeteren van de zorgvoorzieningen in rurale gebieden en steden, het verbeteren van de kwaliteit van publieke ziekenhuizen en betere training van artsen en zorgpersoneel. Verder is een centrale doelstelling dat de dekking van basiszorgverzekeringen omhoog gaat, en de out-of-pocket betaling omlaag worden gebracht. De out-of-pocket betalingen liggen nu rond 40-60%, afhankelijk van de regio en het type zorg.

 

Farmaceutische industrie

 

China is een enorme markt voor farmaceutische producten en groeit snel. De Chinese overheid wil de uitgaven voor medicijnen omlaag brengen door introductie van de zogenaamde ‘lijst van essentiële medicijnen’ en gecentraliseerde inkoop van medicijnen door provinciale overheden. Dit verloopt via aanbestedingen.

 

De Chinese overheid stimuleert de Chinese farmaceutische industrie om ook op de internationale markt te kunnen concurreren. Met de nieuwe GMP-richtlijn (Good Manufacturing Practice) die in 2011 van kracht werd, voldoet de Chinese wet- en regelgeving aan internationale standaarden. Momenteel werkt de State Food and Drug Administration (SFDA), de Chinese toezichthouder, hard aan implementatie van de strenge richtlijnen. Dat is nodig, want het aantal gerapporteerde adverse drugs events is de laatste jaren gestegen.

 

China wil graag een rol spelen bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe vaccins en medicijnen. Naast Westerse farmacie ziet China ook een rol weggelegd voor traditionele Chinese geneesmiddelen (TCM). Er loopt op diverse plaatsen in China onderzoek naar de werkzame stoffen in TCM met het oogmerk om via de gebruikelijke goedkeuringsprocedures (clinical trials etc.) voor geneesmiddelen te worden toegelaten op Westerse markten als volwaardige geneesmiddelen. In een aantal westerse landen bevinden deze testprocedures zich inmiddels in een vergevorderd stadium.

 

Medische hulpmiddelen

 

De Chinese markt voor de medische hulpmiddelenindustrie is een van de grootste ter wereld en groeit snel. De Chinese industrie is zeer gefragmenteerd, ondanks het grote productievolume. Er zijn weinig grote binnenlandse spelers; 80% van de uit China geëxporteerde high-end producten wordt gemaakt door buitenlandse spelers (zoals GE, Philips, Siemens, Toshiba, Hitachi) die ook op de binnenlandse markt op diverse segmenten marktleider zijn. Dat laat onverlet dat het grootste deel van de Chinese export van medische hulpmiddelen eenvoudige producten betreft, zoals verbandgaas. Het aandeel complexe hulpmiddelen stijgt wel snel.

 

China’s regelgeving voor de medische hulpmiddelenindustrie is gecompliceerder dan voor de farmaceutische industrie. De State Food and Drug Administration (SFDA) en lokale branches zijn de belangrijkste toezichthouder voor de binnenlandse markt. Sinds 1 januari 2011 is de Chinese GMP-richtlijn voor medische hulpmiddelen van kracht geworden. Het EU SME centre zet de belangrijkste stappen en regelgeving voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen overzichtelijk op een rij.

Mogelijkheden en kansen

 

Om de doelstellingen van de gezondheidszorghervorming te realiseren, zal China de komende jaren veel behoefte hebben aan kennis en expertise uit andere landen. De Chinese overheid heeft expliciet te kennen gegeven open te staan voor de bijdragen van buitenlandse ondernemingen bij het oplossen van de complexe problematiek. De hervormingen in de zorgsector creëeren daarom kansen voor Nederlandse bedrijven in China op de volgende gebieden:

 

 • Vraag naar medische hulpmiddelen in ziekenhuizen en dorpsklinieken.
 • Ontwerp en herinrichting van ziekenhuizen en klinieken.
 • Gebruik van ICT in de zorg (e-health).
 • Inspelen op behoeften van een vergrijzende bevolking.
 • Training van zorgpersoneel en huisartsen.
 • Training van rehabilitatiepersoneel/fysiotherapeuten.
 • Training op het gebied van ziekenhuismanagement.
 • Zorgverzekeraars: aanvullende private verzekeringen.
 • Farmaceutische industrie: training op gebied van GMP-compliance.
 • Investeringsmogelijkheden in private ziekenhuizen.
 • Investeringsmogelijkheden in de Life Sciences/biomedische sector.

Meer weten over de kansen op het vlak van life sciences en health? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.