Kansen in de tuinbouw sector

Met de grote hoeveelheid aan tuinbouwprojecten van Chinese overheden groeien de kansen voor Nederlandse ondernemers.

De Nederlandse tuinbouw staat in China hoog aangeschreven. Een fors aantal Nederlandse bedrijven uit de gehele tuinbouwketen is al actief in China in de vorm van een productielocatie, een agent of een distributeur.

 

Ten aanzien van kwekersrechten heeft China UPOV 1978 getekend, maar UPOV 1991 nog niet. Dit houdt in dat China per gewas bepaalt of de variëteiten ervan kunnen worden beschermd. Inmiddels staat een aantal tuinbouwgewassen op de lijst van te beschermen gewassen. Ook de registratie en handhaving zijn verbeterd.

 

Daarnaast zijn fytosanitaire eisen van belang die vaak wisselen en afhankelijk zijn van de specifieke regionale keuringsautoriteit. Voor de export van bloembollen naar China, zijn de Nederlandse en Chinese overheid specifieke eisen overeengekomen. Voor export van groente en fruit van Nederland naar China is per gewas een bilateraal protocol met de Chinese overheid nodig. Daarnaast geldt in het algemeen dat grond aan wortels niet is toegestaan.

Mogelijkheden en kansen

 

Op de drie gebieden van modernisering, institutionele ontwikkeling, kennis en innovatie kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen producten en diensten leveren en samenwerkingsverbanden aangaan.

 

Internationaal, en dan vooral in multilaterale kaders, kunnen de Chinezen meer betrokken worden bij initiatieven en programma’s gericht op een duurzame samenleving in het algemeen en duurzame landbouw, voedselvoorziening en duurzame supply chains in het bijzonder.

 

Kansen liggen verder in samenwerking op het gebied van green city concepten en projecten, en structurele samenwerking bij opleidingen en studieprogramma’s in de agrarische sector en de life sciences in brede zin.

Meer weten over de kansen op het vlak van tuinbouw? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.