Kansen in de Chinese watersector

Het beleid van de Chinese overheid is erop gericht om de grootste waterproblemen op te lossen en de bouw van een betere waterinfrastructuur te bespoedigen.

China is een groot land met veel waterproblemen. Overstromingen, droogte en ongelijkmatige verdeling van de waterbronnen zijn daarvan de grootste. Het Ministry of Water Resources is het verantwoordelijke overheidsorgaan in China voor watermanagement. Onder dit ministerie vallen commissies die de waterproblemen van de grote rivierbassins behandelen en provinciale departementen langs de grote rivieren aansturen.

 

De overheid investeert stevig in het beheersen van overstromingen, het verlichten van droogte, het reguleren van kleine en middelgrote rivieren, het versterken van risicovolle reservoirs, het veiligstellen van de toevoer van drinkwater en het bouwen van irrigatie- en hydraulische infrastructuren.

 

Het Chinese Ministry of Construction is belast met afvalwaterverwerking. Lokale overheden zijn de grootste investeerders in verwerkingsfabrieken. Het blijft de komende jaren hoog op de agenda van de Chinese overheid staan.

Mogelijkheden en kansen

 

Waterontwikkelingen in China bieden kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven maken vooral kans als ze iets kunnen bieden wat de Chinezen niet zelf kunnen ontwikkelen, maar wel nodig is voor verdere (economische) ontwikkeling. Innovatie is dus een belangrijke voorwaarde voor handel, zoals innovatieve software, systemen, trainingen, etc. waarbij de bewezen technologie kan worden aangetoond.

 

De regionale overheid is vaak een goede ingang in China. Deze bezit de beslissingsbevoegdheid en beheert het budget. Werken vanuit een basis in China en idealiter met een lokale partner vergroot ook de kansen.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) heeft zeer goede relaties met het Chinese Ministery of Water Resources (MWR). IenW heeft een lopend Memorandum of Understanding (MoU) met MWR, wat belangrijk is voor de ontwikkeling van relaties zowel op nationaal als regionaal niveau. De bewindspersonen van IenW onderhouden en geven invulling aan dit MoU, door onder andere met een bedrijvendelegatie China te bezoeken en het bedrijfsleven te ondersteunen in hun contacten bij Chinese overheidspartners.

 

IenW heeft vertegenwoordigers in China om dit proces te ondersteunen. Daarnaast kunnen zij direct ondersteuning bieden aan het bedrijfsleven waar mogelijk en nodig.

 

Naast de samenwerking met MWR, werkt het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (RWS) van IenW ook direct samen met zogeheten River Basin Authorities aan waterprojecten. Samenwerkingsprojecten zijn er met de riviercommissies van de Yangtze Rivier, de Gele Rivier, de Pearl Rivier, de Huaihe Rivier en de Taihu Lake Authority. De samenwerking richt zich vooral op controleren van overstromingen, veiligheid van dammen, hydraulische structuren en waterkwaliteit. Het doel van de samenwerking is om kennis uit te wisselen en te ontwikkelen op overheidsniveau. De samenwerking is gebaseerd op het vijfjarige MoU tussen de twee ministeries.

 

In China staat de behandeling van water apart van water management; het valt niet onder het Ministry of Water Resources, maar onder het Ministry of Housing and Construction. Zee- en oceaangerelateerde kwesties worden eveneens apart behandeld, door de State Ocean Administration.

Meer weten over de kansen op het vlak van water? Maak kennis met onze dienstverlening of neem direct contact met ons op.

Of klik hier om per direct een gratis adviesgesprek in te plannen met een van onze Nederlandse handelsvertegenwoordigers in China.