Aanbestedingen en tenders in China

De markt voor aanbestedingen in China is enorm, maar voor veel buitenlandse bedrijven is het lastig om voet tussen de deur te krijgen.

De toegang tot deze markt wordt moeilijk gemaakt door onder andere wetten en beleidsregels die voorkeur geven aan nationale producten en diensten.

 

Aanbestedingen in China worden voornamelijk gereguleerd door twee wetten, namelijk de Bidding Law (TBL) en de Government Procurement Law (GPL). De GPL reguleert aanbestedingen voor overheidsinstanties en instituten in de publieke sector. De TBL omschrijft de reguleringen voor staatsbedrijven en private investeringen in de publieke sector.

 

De wetten schrijven voor dat overheidsinstanties en staatsbedrijven verplicht zijn om producten en diensten van eigen bodem aan te schaffen met enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de producten of diensten niet in China te verkrijgen zijn of als ze niet tegen een redelijke prijs ingekocht kunnen worden. De definitie voor lokale goederen of diensten is niet duidelijk waardoor het voor buitenlandse bedrijven die lokaal opereren, vaak moeilijk vast te stellen is of hun producten/diensten daar aan voldoen.

 

Naast de bovenstaande preferente regelgeving heeft de European Chamber of Commerce in China nog enkele andere uitdagingen geïdentificeerd waar Europese bedrijven mee te maken hebben. Bijvoorbeeld het tijdig verkrijgen van informatie over aankomende projecten en de afwezigheid van transparantie over de evaluatiecriteria voor de projecten.

 

Vanwege de barrières die buitenlandse bedrijven ondervinden bij aanbestedingen is het vaak moeilijk om zelf direct in aanmerking te komen voor de projecten. Daarom is het raadzaam om te werken met een lokale partner, waarbij u als onderaannemer optreedt.

 

Voor projecten die (mede) gefinancierd worden door internationale organisaties, kunt u terecht op deze website.

Naast tenders van international organisaties of bedrijven biedt ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tender aan. Het gaat om een subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-regeling). Meer weten? Download hier de volledige factsheet.