Hoe zit dat, MVO in China?

Duurzame economische groei een belangrijk thema. De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de afgelopen jaren dan ook toegenomen.

Er is nieuwe wet- en regelgeving aangenomen op gebieden die relevant zijn voor MVO, zoals arbeidsrecht, milieubescherming en sociale voorzieningen. Chinese brancheorganisaties publiceren richtlijnen die bedrijven aan moeten zetten hun handelswijzen aan te passen.

 

Voor buitenlandse bedrijven die in China willen investeren, is het belangrijk om de eisen en de beleidsveranderingen van de Chinese overheid te begrijpen en hiernaar te handelen.

 

Hulpmiddelen

 

De MVO Risico Checker van MVO Nederland geeft ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die in ontwikkelingslanden en opkomende markten als China actief (willen) zijn, binnen vijf minuten inzicht in de risico’s van internationaal zakendoen. De Risico Checker helpt bedrijfsrisico’s in te schatten, waardoor kwesties als slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en lage lonen voorkomen of verholpen kunnen worden. De gratis online tool is in een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar.

 

Met de MVO-scan ISO 26000 van MVO Nederland, Nederlandse Norm (NEN) en RVO kunt u in 10 minuten zien of uw bedrijf goed op weg is met het implementeren van MVO. De 25 stellingen beslaan in grote lijnen de 4 hoofdonderdelen van ISO 26000. Uw score maakt in één oogopslag zichtbaar op welke onderdelen voor uw bedrijf nog winst valt te behalen.

 

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen. Hier vindt u een overzicht van alle mogelijkheden om deel te nemen.