Oplichtingspraktijken bij zakendoen in China

Hieronder staan enkele voorbeelden beschreven van oplichting in China waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen.

Denk hierbij aan ongeregistreerde of frauduleuze bedrijven, een wederpartij die weigert te betalen, schendingen van intellectueel eigendom en het hacken van emailaccounts.

 

Voorschotfraude

 

Dit zijn vaak zaken waarbij bedrijven via een handelsplatform met een mogelijke leverancier van producten in contact komen. De aanbieder biedt producten aan die prijstechnisch erg aantrekkelijk zijn. Koper en verkoper maken een deal en, zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, er wordt gevraagd om een aanbetaling van 30% tot 50% van het product. Na levering van de producten zou dan de rest van het bedrag moeten worden betaald.

 

Vervolgens wordt het product echter nooit geleverd. Vaak wordt er nog geprobeerd om extra geld van het slachtoffer afhandig te maken door aan te geven dat de levering vaststaat bij de douane omdat er nog 25% belasting moet worden betaald die niet van tevoren berekend was. Daarna hoort het slachtoffer niets meer van de dader.

 

Veel handelsplatforms bieden betaalmogelijkheden aan met een soort garantie zodat het slachtoffer geld terugkrijgt als er niets geleverd wordt. Oplichters proberen echter de koper over te halen om buiten de website om te betalen, omdat dat goedkoper zou zijn.

 

Kwaliteitsfraude

 

Bij fraude van kwaliteitseisen komen mensen, net als bij fraude waarbij producten betaald worden en vervolgens niets geleverd krijgen, vaak in contact met zakenpartners via handelsplatforms. Om te kijken of de kwaliteit van de aangeleverde producten aan de verwachtingen voldoet, wordt eerst een monster gevraagd of een kleine order geplaatst.

 

Als het product aan de verwachtingen voldoet wordt vervolgens een tweede of derde, grotere order geplaatst. Bij aflevering blijkt dan dat er totaal andere producten geleverd zijn. Vervolgens is de leverancier direct na de aflevering van de producten niet meer te bereiken en komt het slachtoffer erachter dat hij/zij is opgelicht.

 

In sommige gevallen komt deze vorm van fraude ook al voor bij de eerste order. Dan worden goederen geleverd die bijna niets waard zijn, maar zo kan de fraudeur wel een trackingnummer genereren naar de slachtoffers. Hierdoor blijft het slachtoffer, totdat de container geopend wordt, in veronderstelling dat het afgesproken product is afgeleverd. De fraudeur heeft hierdoor genoeg tijd om de (aan)betaling over te maken naar andere bankrekeningnummers.

 

E-mail accounts worden gehackt

 

Internetfraude komt niet alleen voor in gevallen waarbij mensen zaken doen met een nieuwe business partner. Sterker nog, e-mail hacking komt vaak voor wanneer bedrijven al een lange zakenrelatie hebben met leveranciers.

 

E-mail hacking werkt vaak als volgt: op het moment dat een bedrijf een (grote) order wil plaatsen bij hun vaste leverancier ontvangt het bedrijf een e-mail van hen dat het oude bankrekeningnummer is veranderd. Men vraagt dan of het geld ook naar dat nieuwe bankrekeningnummer kan worden overgemaakt.

 

Deze e-mails worden heel geraffineerd in dezelfde stijl verstuurd als de normale e-mails van de vaste leverancier. Hierdoor heeft het bedrijf dat de order wil plaatsen vaak niets in de gaten. Vervolgens blijkt, nadat het geld is overgemaakt naar dat zogenaamd nieuwe bankrekeningnummer, dat de leverancier slachtoffer is geworden van hacking.

 

Bij nadere bestudering achteraf, blijkt dan vaak dat de hackers een e-mail hebben gestuurd met een adres waar bijvoorbeeld één letter anders is dan het adres van de leverancier. Aangezien in China vaak gebruik wordt gemaakt van e-mailadressen die vreemd kunnen overkomen, valt dit nauwelijks op.

 

Uitnodigingsfraude

 

Bij deze vorm van internetfraude worden Nederlandse bedrijven via e-mail of bedrijfswebsite benaderd met een financieel aantrekkelijke order/opdracht uit China. Het Nederlandse bedrijf reageert doorgaans enthousiast over deze grote order/opdracht, maar men moet wel naar China komen om het contract te ondertekenen.

 

Aan het Nederlandse bedrijf wordt gevraagd of men cadeaus kan meenemen voor de directeur van het bedrijf. Bij aankomst in China wordt het Nederlandse bedrijf gevraagd om te betalen voor allerlei kosten: hoge restaurantrekeningen, hotelovernachtingen en zogenaamde notariskosten voor het opstellen van het contract. Deze restaurants, hotels en ‘notarissen’ zijn bij het complot betrokken en de fraudeurs vangen een percentage van de uitgaven van de Nederlandse bedrijven.

 

Als het Nederlandse bedrijf na het tekenen van het contract weer naar Nederland vertrekt, kan men maar moeilijk of niet in contact komen met de zogenaamde handelspartner. Dan dringt het tot het bedrijf door dat men is opgelicht en duizenden euro’s voor niets heeft uitgegeven.

 

E-mail scam

 

Bij deze fraudevorm krijgen Nederlandse bedrijven een mailtje van een zogenaamd Chinees bedrijf dat domeinnamen beheert. Hierin staat dat er in China een bedrijf is dat hun domeinnaam wil laten registreren. Voor een vergoeding kan ervoor worden gezorgd dat de domeinnaam niet door iemand anders kan worden geregistreerd. Nadat geld is overgemaakt om dit te voorkomen, hoort het slachtoffer vervolgens niets meer van het Chinese bedrijf dat zogenaamd domeinnamen beheert en blijken ze te zijn opgelicht.

 

Overtredingen advertentiewet

 

Sinds 2018 wordt de Chinese Advertentie Wet strikter gehandhaafd. Er zijn verschillende berichten over Nederlandse bedrijven die worden afgeperst vanwege overtreding van de wet, met het dreigement om het bedrijf aan te geven bij de Administration of Industry and Commerce (AIC). Dit lijkt vooral te komen door artikel 9.3, waarin wordt genoemd dat het bedrijven niet is toegestaan om uitdrukkingen zoals ‘nationaal’, ‘hoogste’ of ‘beste’ te gebruiken.

 

Wanneer er reeds oplichting heeft plaatsgevonden

 

Wees u ervan bewust dat internationale oplichtingszaken erg complex zijn en zaken moeilijk worden opgepakt. Wanneer u onverhoeds slachtoffer bent geworden van oplichting kunt u het onderstaande stappenplan doorlopen.

 

  1. Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk bewust bent van het feit dat u slachtoffer bent geworden van (internet)fraude. Vaak wordt het geld door fraudeurs snel overgemaakt naar andere rekeningen, waardoor het niet meer te traceren valt.
  2. Probeer het bankrekeningnummer waar het geld naartoe is overgemaakt zo snel mogelijk te laten bevriezen. Dit voorkomt dat het geld door de fraudeurs wordt doorgesluisd naar andere rekeningnummers.
  3. Doe direct aangifte bij de lokale politie als u slachtoffer bent geworden van (internet)fraude. Deze kan u helpen om de bevriezing van het bankrekeningnummer te versnellen en het proces van een rechtshulpverzoek in gang te zetten. Verzamel alle relevante informatie over de mogelijke dader(s) en overhandig die aan de politie.
  4. Neem daarnaast contact op met het diplomatieke postennetwerk in China. Zij beschikken over veel kennis en kunnen waar nodig informatie verstrekken over de stappen die moeten worden overgenomen. Zij kunnen u ook in contact brengen met lokale advocaten. Deze kunnen u ondersteunen om lokaal aangifte te doen. Soms kan het in China helpen als een lokale advocaat naar het plaatselijke politiebureau gaat met het verzoek om een bankrekening te laten bevriezen.
  5. In sommige gevallen kan het helpen om de bankrekening van de fraudeurs sneller te laten bevriezen door vanuit de betalende bank een swift bericht te laten sturen naar de bank waar het geld naar is overgemaakt. In dit bericht moet staan dat de ontvangende bank het geld moet terugsturen, omdat het geld dat is overgemaakt gebruikt wordt voor witwassen en verkregen is via fraude.

 

Advocatenkantoor

 

Neem in geval van een handelsgeschil of oplichting zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat. Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans is dat de oplichters achterhaald kunnen worden en er stappen genomen kunnen worden om uw recht te halen. Het Chinese postennetwerk kan u een overzicht met advocaten toesturen.

 

Extra informatie bij zakelijke oplichting in China

 

Via de website van de politie kunnen bedrijven handelspartijen checken. Het is natuurlijk niet zo dat bedrijven die hier niet vermeld staan per definitie betrouwbaar zijn. Bij het economische netwerk kunt u ook een company check aanvragen om de lokale, Chinese registratie van een bedrijf te laten controleren. In geval van twijfel kunt u ook altijd contact opnemen met de medewerkers van het netwerk.

 

Daarnaast geven de website van de fraudehelpdesk en de politie informatie over fraude en (internet)oplichting.