Het sociaal verzekeringsverdrag met China

Nederland heeft in 2016 met China een bilateraal sociale zekerheidsverdrag gesloten.

Bilaterale sociale zekerheidsverdragen zijn een onderdeel van de internationale afspraken die Nederland als kleine open economie maakt met landen wereldwijd.

 

Voormalig Minister Asscher van Sociale Zaken heeft in september 2016 een sociale zekerheidsverdrag getekend met zijn Chinese collega, Yin Weimin. Daarin is afgesproken dat Nederlandse bedrijven geen dubbele sociale premies meer hoeven te betalen voor expats in China. Het verdrag trad in werking op 1 september 2017.

 

Wilt u meer weten over de inhoud en specifieke regels omtrent het verdrag en sociale zekerheid in China? Kijkt u dan op de overheidswebsite aangaande internationale sociale zekerheid of lees hier de exacte verdragstekst.